Curioso Impertinente


Baixa da SGAE

Posted in Pensamentos by miriño on the Xullo 16th, 2012

Máis dun ano despois de comezar coa idea de darme de baixa da SGAE, podo dicir que xa non socio desta sociedade.

Chamei para dicir que me quería dar de baixa, pero ata que se cumprira un múltiplo de tres dende que me fixera socio non se levou á asamblea para ratificar a miña baixa. Isto sucedeu e recibín esta carta:

Agora comezarei a rexistrar as miñas (poucas) obras en www.safecreative.org, moi seguramente con licenza CC, e irei compartindo abertamente a través deste mesmo blog e/ou outros lugares.

Comentarios desactivados en Baixa da SGAE

Aclaracións sobre a SGAE

Posted in Pensamentos by miriño on the Maio 12th, 2011

Ás voltas coa SGAE, a propiedade intelectual e os dereitos de autor. Decido chamar á SGAE para facer unhas preguntas moi concretas sobre o que significa ser socio da SGAE. Desta conversa teño estas respostas.

Cando un se fai socio da SGAE, a SGAE vela por todos os dereitos xerados polas obras dos socios. Isto significa que a SGAE cobra polos dereitos de todas as obras tanto se se rexistraron na SGAE como se non. Este rexistro é independente do rexistro de propiedade intelectual. Pregunto entón que se a SGAE cobra os dereitos de autor das obras non rexistradas polo socio, a onde van parar estes cartos. A resposta é simple, para que o socio poida cobrar estes dereitos ten que rexistrar a obra na SGAE. Polo que cando unha persoa se fai socia da SGAE, toda a súa obra pasa a ser xestionada por esta asociación. Explica que isto faise así porque moitas veces os músicos gravan o disco e despois rexistran as obras. Desta forma a xestión dos dereitos de autor non se perde nunca.

Pregunto entón que quixera ter outras obras que poideran ter outro modo de xestión dos dereitos de autor porque me gustaría compartir certas obras sen que se xeneren dereitos de autor, e poidan ser libremente utilizadas. A resposta é clara: É incompatible. A xestión dos dereitos pola SGAE é incompatible con outras licenzas. Eu fálolle directamente de Creative Commons (CC) e afirma que se están estudando formas de poder compaxinar as dúas licenzas, pero que hoxe por hoxe é incompatible.

A última cuestión é sobre que ocorre coa xestión da miña obra se eu me dou de baixa da SGAE, de quen é a propiedade das obras que agora mesmo están rexistradas na SGAE. A resposta é que a propiedade intelectual pertence ao autor da obra. Se me dou de baixa, os dereitos de autor son meus pero eles non os xestionarán.

A conversa finaliza aquí. Pero agora teño outras preguntas. Como saben as obras que xeneran dereitos de autor se non están rexistradas? Respondo eu, máis por sospeita que por outra cousa: A SGAE cobra todos os dereitos de autor que se poidan xenerar, e despois reparte só das obras que están rexistradas polos seus socios.

Que utilidade ten que eu me quede coa xestión dos dereitos de autor se só o pode facer unha asociación de xestión de maneira legal? E isto lévame a outra pregunta, podería crear unha asociación para xestionar os dereitos de autor dos asociados? Ou sexa, poderíase constituir unha asociación entre músicos para cobrar os dereitos de autor xenerados polas súas obras?

Agora decido darme de baixa da SGAE e contarei o proceso.

¡Copiad, malditos!

Posted in Pensamentos,Vídeos by miriño on the Maio 9th, 2011

O documental ¡Copiad, malditos! fala sobre a propiedade intelectual e os dereitos de autor. É un documental con licenza creative commons e pódese descargar e compartir libremente.

No blog http://copiadmalditos.blogspot.com pódense ver máis información e pódense ver todas as entrevistas completas e as reaccións ao documental.

Un documental que estaba pendiente de ver, un documental que fai reflexionar sobre os dereitos de autor e a súa xestión.

Comentarios desactivados en ¡Copiad, malditos!